Umelecká 3D tlač | 3D tlač posúva hranice vpred v oblasti umeleckej tvorby

3D tlač sa zrodila preto, aby priniesla svieži a umožňujúci nový dizajn a výrobu. Umelci postupne uvoľňujú produktivitu tejto technológie po vrstvách a všestrannosť 3D tlačiteľných materiálov na dosiahnutie umeleckej tvorby.

1. Premeňte nemožnosť na viac možností

Jednou z najväčších výhod 3D tlače je flexibilita, vďaka ktorej je osobná úprava viac možná bez ohľadu na zložitosť návrhov. Revolúcie sa dejú takmer vo všetkých odvetviach. 3D tlačené komponenty pre akčné členy, LED a zvukové typy zariadení je možné priamo zabudovať do finálnych výrobkov, čo výrazne skracuje výrobný cyklus a znižuje náklady. Príklady možno vidieť aj na trhu so šperkami. 3D tlač môže vytvárať vysoko prispôsobené artefakty. „Emocionálny závoj“ od Philipa Beasleyho demonštruje dôkaz 3D tlače, vďaka ktorým sa z nemožnosti stáva viac možností.

Inšpirované technológiou 3D tlače nie sú hranice módneho návrhárstva nič viac ako techniky šitia na mieru. Mnoho štruktúr a tvarov, ktoré sú predtým v 2D ťažké dosiahnuť, je možné realizovať pomocou 3D technológie.

2. Okrem obmedzenia veľkosti

Umelcom často bránia v dizajne a realizácii veľkosť a rozsah, či už navrhujú malé alebo veľké diela. Vďaka 3D tlači to však už nie je prekážkou. Napríklad návrhári šperkov vytvárajú zložitejšie vzory ako tie, ktoré sa vyrábajú ručne. Všetky vynikajúce detaily a jemné vzory dokáže 3D tlačiareň presne predstaviť.

3. Maximálna výrobná kapacita

Digitálne technológie spôsobujú revolúciu v tradičných metódach prototypov. Mnoho klenotníkov využíva 3D tlač na vytváranie originálnych prototypov. Vďaka výhodám ukladania, prístupu a kopírovania návrhov digitálnych 3D modelov celý výrobný proces dosahuje nižšie náklady v čase a investovaní. Klenotníci a keramici môžu lacno a efektívne navrhnúť, prototypovať a vyrobiť veľké množstvo rovnakých predmetov na základe jediného digitálne uloženého dizajnu.

4. Obnova a rekreácia umenia

Technológia 3D tlače sa nepoužíva iba na navrhovanie a výrobu úplne nových diel. Opravuje tiež historické umelecké diela, ktoré predtým nebolo možné obnoviť. Reštaurátori používajú na vyhodnotenie starožitností pred reštaurovaním 3D skenovanie. Potom sa použije softvér na návrh 3D modelu na rekonštrukciu chýbajúcich prvkov pomocou existujúcej časti sochy, aby sa maximalizovala úspešnosť následných opráv. 

5. Cezhraničná taviaca nádoba

Nervový systém vytvára jedinečné umenie, šperky a domáce potreby prostredníctvom kombinácií počítačových vied, matematiky, biológie a architektúry. Ich projekt čerpá inšpiráciu z nepravdepodobných zdrojov, ako sú biologické procesy, ktoré sa potom pomocou CAD mapujú do nových foriem a pomocou jedinečného materiálu Keramická živica sa menia na keramiku.

Bez obmedzení vyplývajúcich z obvyklých konštrukčných a výrobných postupov majú aj ich najneobvyklejšie geometrické vzory štrukturálnu integritu a trvanlivosť, ak sú vytvorené pomocou 3D tlačiarne. Digitálne nástroje sú základným kameňom ich projektu a dôkazom, že 3D tlač môže informovať celý étos umeleckého projektu a ovplyvniť jeho výber výrobnej metódy.

Budúcnosť umenia 3D tlače

Bolo nepopierateľnou realitou, že 3D tlač a umenie sú zlúčené, aby vytvorili viac krásy. Od študentov až po profesionálov začali všetci kreatívne využívať technológiu 3D. Vďaka širokému použitiu v rôznych odvetviach, ako je lekársky priemysel, vývoj materiálov a konštrukcia, umožňuje 3D tlač umelcom preskúmať oblasti, ktoré boli predtým nepredstaviteľné.


Čas zverejnenia: 07. apríla 2021